گروه آرتیزان در جهت تمرکز گرایی و تخصصی کردن خدمات اقدام به راه اندازی استارت آپ های مختلفی کرده است:

 

Alborz Mail

این استارت اپ جهت ارائه خدمات تخصصی ایمیل مارکتینگ در سال 1392 راه اندازی گردید

ایمیل مارکتینگ

 

وبسایت پروژه

 

 

 

info@artisangroup.ir

09125378808